Plaza

Usluge

GRAĐENJE OBJEKTA

SANATACIJA PROJEKATA

REVIZIJA PROJEKATA

GRADNJA OBJEKATA

KONSALTIN I INŽINJERING

IZRADA PROJEKATA

Plaza logo

1

GRAĐENJE OBJEKTA

Građenje i sanacija/adaptacija objekata.

2

SANATACIJA PROJEKATA

Sanacija objekata nepokretnog kulturnog dobra.

3

REVIZIJA PROJEKATA

Revizija projekata prema zahtjevu iz zakona o gradnji.

4

GRADNJA OBJEKATA

Gradnja stambenih i poslovnih objekata.

5

KONSALTIN I INŽINJERING

Konsalting i inženjering prilikom gradnje objekata.

6

IZRADA PROJEKATA

Izrada idejnih, glavnih i izvedbenih projekata svih struka.