Plaza

Tao House - radovi

Tao House - radovi

Apr 14 2021 02:37 PM

Kratak osvrt radova od samog početka realizacije projekta. Odaberite Vaš novi dom na adresi Čadordžina 90.

Plaza Living Vam predstavlja kratak osvrt radova od samog početka realizacije projekta, te trenutno stanje možete pogledati u kratkom videu i šta smo sve radili u zadnjih 60 dana. Od radova je realizovano rušenje starog objekta, iskopi za suteren, betoniranje zaštine građevinske jame, hidro izolacija, armiranje i betoniranje prve ploče, iskopi i betoniranje jame za lift, kao i betoniranje jednog dijela vanjskih zidova za suteren u kojem će biti smješteno 18 parking mjesta. Ostatak radova koji nam predstoji izvoditi će se prema planiranoj dinamici radova, tako da do 15.07.2021. ćemo nastojati ispoštovati planirani završetak radova na AB konstrukciju kao i krovopokrivačkim radovima. Odaberite Vas novi dom na adresi Čadordžina 90.

Plaza logo